top of page

Tarjoamme ohjelmistokehitysprojektointia avaimet käteen periaattella. Ohjelmistokehitysprojektekteissa toimintamme keskiössä ovat asiakkaan etu ja loppukäyttäjän näkökulma. Asiakkaan edun varmistamme kuuntelemalla ja tarvekartoituksella. Me haluamme, että asiakas tilaa vain työtä, josta on asiakkaalle itselleen riittävästi hyötyä. Digitaalisten palvelujen kehittämisessä on lopputuloksen onnistumisen kannalta erityisen tärkeää myös huomioida loppukäyttäjän näkökulma, joka on toimintamme yksi tärkeistä kulmakivistä. 

Ohjelmistokehitysprojekteissa arvioidaan ohjelmistokehityksen tarve yhteistyössä asiakkaan kanssa. Vasta tämän jälkeen asiakas tekee päätöksen projektin käynnistämisestä. Digitaalisten palveluiden määrittely, asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeiden kartoitus sekä muut projektiin liittyvät oleelliset tekijät  suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Digitaalisten palveluiden ohjelmoinnin jälkeen varmistamme palveluiden toimivuuden ja teemme tarvittavat korjaustyöt, jotta palvelu on julkaisuvalmis. Meille on myös tärkeää projektin päättyessä käydä läpi, mitä opimme yhdessä asiakkaan kanssa. Haluamme myös olla asiakkaan tukena koko ohjelmiston elinkaaren ajan.

Ohjelmistokehitys-projektit

bottom of page